6 Tem 2015

2015-2016 Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Benden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

2

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı

2

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası Ticaret Doktora Programı

3

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı

3

Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı

3

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

5

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

2

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

10

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

5

Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

5

Savunma Teknolojileri Doktora Programı

6