Kaynak Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ileri kaynak teknolojilerinin ve kaynak sarf malzemelerinin geliştirilmesi ve bunların manuel ve robotik otomasyonlu uygulamalarda kullanılmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Kaynak teknolojisi çok parametreli bir teknoloji dalı olarak içinde malzeme, elektronik ve robotik/otomasyon konularını kapsayan bir çalışma yürütmektedir. Mekatronik bölümü ve metalurji – malzeme mühendisliği bölümleri ile sıkı işbirliği içinde projeler yürütmektedir ve projelerini uygulanacak kaynak teknolojisini malzeme sınıf ve uygulama alanına göre özel olarak belirlemekte ve projeler içinde multi-disipliner yaklaşımla çözüm üretmektedir. Ark kaynaklarında kullanılan elektrod ve kaynak tellerinin yeni gelişen uygulamalar (örneğin Nükleer Santrallerde kullanılan çeliklerin kaynakları)  için yapılacak Ar-Ge projelerine katkıda bulunmak için çalışmaları yürütmektedir.

Merkez çatısı altında özellikle, savunma sanayinde kullanılan yüksek dayanımlı çeliklerin kaynak uygulamaları için gerekli olan kaynak teknolojilerinin ve kaynak elektrod ve tellerinin geliştirilmesi projelerinin yürütülmesi ve uygulamalarının yapılması çalışmaları yapılmaktadır. Savunma sanayinde kullanılan yüksek gerilimli özel çeliklerin kaynaklarında kullanılması esas olan düşük hidrojenli özlü kaynak tellerinin geliştirilmesi çalışmalarında yer alınmaktadır.

Günümüzde ulaşım araçlarında giderek yaygınlaşan hafif yapı tasarım esasları altında kullanılması zorunlu olan Aluminyum malzemesinin kaynak teknolojilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Aluminyum vagon üretimlerinde gerekli olan kaynak ürün ve teknolojisinin ve bunlarla doğrudan ilintili olan robotik ve otomasyon uygulaması çalışmaları bu merkez altındaki projelerde yürütülmektedir. Bu çalışmalar içinde kaynak bölgesinin mikro yapı ve mekanik özellikleri incelenmektedir. Üniversite – Sanayi işbirliği projeleri ile doğrudan uygulamaları hedefleyen çalışmalar robotik ve otomasyon esaslı kaynak projeleri ile yürütülmektedir.

Robot ve otomasyonlu kaynak sistemlerinin tasarımı ve kaynak uygulamaları bu merkezde çalışılan projelerin öncelikli olanlarındandır. Özellikle, Additive Manufacturing (Katmanlı Üretim / 3-D Printing) teknolojisi ile ark kaynak teknolojisinin birleştirildiği ve bu teknolojinin bu yönde değişik inovative uygulamalara yönelik çalışmalar yapılan bu merkezde geleceğin birleştirme teknolojilerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.