Uluslararası Ticaret Doktora

Program Tanımı

Uluslararası Ticaret Doktora Programının temel amacı ticaret sektörünün üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmek ve ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları eğitecek araştırmacı akademik kadroları yetiştirilmektir. Bu doğrultuda programda Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası Pazarlama ve İstatistik gibi alanlardan dersler yer almaktadır.

Doktora Programımız, bir yandan Uluslararası Ticaret ve Finansman alanındaki kavramsal birikimi öğrenip buna katkı sağlamak isteyen akademisyen adayları, diğer yandan da alandaki güncel yaklaşımları içselleştirip kariyerlerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Program mezunları alanında “Dr.” ünvanı alarak ister akademik alanda öğretim üyesi olma ister profesyonel kariyerlerinde ilerleme bağlamında önemli gelişim kaydetmiş olacaklardır.

Program Yapısı

Uluslararası Ticaret Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. Doktora programlarında “özel öğrencilik” statüsü mevcut değildir. Adayların kesin kayıtlar sırasında tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız