Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerimize alanında üst düzey teorik bilgi ve beceri birikimi edinmelerini, bağımsız araştırma yürütme ve araştırma ekiplerine liderlik edebilme becerilerini geliştirmelerini ve böylece yurt içi ve dışında bilime katkı sağlayacak düzeye erişmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle zengin ders içerikleri ile öğrencilerimize toplumsal, ekonomik ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ile bu amaçlara özgü uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak amaçlarımız arasındadır. Bu program, yüksek lisans diplomasına sahip veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olan herkese açıktır.

 

Mezunlarımız kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği, diplomatlık; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb. olmak üzere çeşitli iş sahalarında çalışmaktadırlar.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız