Örgütsel Psikoloji Tezsiz YL

Programın Tanımı;

Hızla değişen günümüz iş yaşamında, örgütlerin en değerli kaynağı çalışanlarıdır. İnsan değerinin en yüksek seviyede analiz edilmesi, örgüt içi davranışların iş yaşamı içerisinde diğer yönetsel ve kurumsal yapıları nasıl etkilediğinin anlaşılması toplam örgütsel verimliliği attıracaktır.  Bu bağlamda, insan kaynağı doğru seçme & yerleştirme, geliştirmek ve performansı değerlendirmek kurumsal etkinliğin ve başarının anahtarlarından en önemli olanlarıdır. Üretkenliği ve verimliliği arttırmak kurumsal yaşamda çalışanların yüksek motivasyonla, esenlik içerisinde ve kuruma yüksek aidiyet duygusuyla bağlanmalarıyla sağlanabilmektedir.

İşte bu noktada, üniversite- iş yaşamı iş birliği çerçevesinde Örgütsel Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans programı iş yaşamına yeni atılacak, kariyerlerinde kurum içerisinde insan odaklı bölümlerde çalışmak isteyen gençler, iş tecrübelerine yeni yetkinlikler katmak isteyen insan kaynakları & eğitim bölümünde çalışanlar, yönetim kademesinde çalışanlar kişiler, teknik konulardaki yetkinliklerine insan odaklı düşünce becerisini eklemek isteyen kişiler için uygun bir programdır.

Programın yapısı:

Örgütsel Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir