Klinik Psikoloji Tezsiz YL

Program Tanımı

Klinik psikolojinin uzmanlık alanı, birey ve toplumda, ruh sağlığının ve günlük işlevselliğin, fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda aksaması, bozulması durumlarında bireye ve topluma, yaşam boyu destek ve yardımcı olmaktır. Klinik Psikoloji, çalışma alanının fiziksel, ruhsal ve sosyal çok geniş bir çerçeveyi kapsaması öncelikle psikolojinin tüm çalışma alanlarına ilişkin kavramların bilinmesini gerektirir. Bunun üzerine ruh sağlığının korunması, bu geniş çerçevede karşılaşılabilecek aksama ya /ya da bozulma durumlarında bireye destek olacak, kavram, teknik ve kuramsal bilgiye, uygulama becerilerine sahip, yetkin, meslek elemanlarına ihtiyaç duyar.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız, bu alanda dünyada olduğu kadar ülkemizde de gittikçe artan ihtiyacı karşılamaya yönelik nitelikli meslek elemanı, Klinik Psikolog, yetiştirmeyi amaçlar. Programımızın hedefi (1) klinik psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip, bireysel ve kültürler arası farklılıklara, gereksinimlere duyarlı, toplumu ruh sağlığı konusunda bilgilendirme ve koruma çalışmalarını yürütebilen; (2) yeni fikirlere olduğu kadar kendi düşüncelerine de açık ve eleştirel bakabilen, klinik psikoloji alanındaki yenilikleri bu eleştirel bakış açısıyla takip edebilen; (3) insan yaşamı süresince ortaya çıkabilecek biyo-psiko-sosyal sorunları gözleyip, tanımlayabilen; (4) temel psikolojik değerlendirme, psikolojik yardım ve müdahale tekniklerini bilip, uygulayabilen; (5) psikoterapi yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkları sentezleyerek, belirli bir psikoterapi yaklaşımının müdahale tekniklerini süpervizyon altında öğrenip, uygulayabilen; (6) klinik uygulamalarını bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde, araştırma düzenleyip yürütebilen, araştırma verilerini analiz ederek sonuçlarını yorumlayabilen, yeni varsayımlar üretebilen; (7) kendi disiplini içerisinde ve diğer disiplinler ile ekip halinde çalışabilen; ulusal ve uluslararası literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilen mezunlar yetiştirmektir.

Eğitim programı öğrencilerin, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgi ve becerileri uygulamalı olarak geliştirmek üzerine planlanmıştır. Programda, Ruh sağlığı alanında temel klinik becerileri kazandırmayı hedefleyen kuramsal ve uygulamalı dersler ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin tercihlerine göre alabilecekleri geniş bir seçmeli ders havuzu bulunmaktadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız mezunlarına Yüksek Lisans derecesi ile Uzman Klinik Psikolog unvanı sağlar.

Program Yapısı

Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı toplam 36 kredilik 10 ders, staj ve süpervizyon ve dönem projesi çalışmalarından oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız