İşletme Doktora

Program Tanımı

İşletme Doktora Programının genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine ve insan kaynakları, pazarlama, finansman ve kalite yönetimi gibi işletme fonksiyonel alanlarında da genel bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.  Aynı zamanda, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilen bireyler yetiştirmektir. Bununla birlikte, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, yönetim ve organizasyon konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Doktora Programımızda, öğrencilerimizin teorik bilgi birikimini arttırarak uluslararası pazarlardaki gelişmeleri küresel bakış açısıyla değerlendirebileceği, kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabileceği ve geniş araştırma yöntemleri eğitimi sayesinde akademik araştırmalar tasarlayabileceği, çalışmalar yürütebileceği eğitimler sunulmaktadır. İşletme doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya üniversitelerde akademisyen olabilirler.

Program Yapısı

İşletme Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. Doktora programlarında “özel öğrencilik” statüsü mevcut değildir. Adayların kesin kayıtlar sırasında tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız