İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora

Program Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından uluslararası alandaki örnekleri de kapsayan bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi amaçlar. Doktora programımızda çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumayı esas alan, bilimsel bakış açısı ile yorum yapabilme, yeni sentezlere ulaşabilme, bağımsız olarak akademik çalışma yapabilme, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim verebilme, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda sorumluluk alabilme gibi bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır. Öğrencilerimiz yaptıkları akademik çalışma ve yayınlarla akademik kariyerlerine hazırlanmakta olup programımızda öğrenci merkezli, sektör odaklı ve disiplinler arası bir eğitim modeli benimsenmektedir.

Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar, ayrıca 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ph.D. ünvanı almaya hak kazanmaktadır. İş güvenliği uzmanı olabilecek lisans/ön lisans mezuniyeti olan öğrencilerimiz doğrudan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmaktadır. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak bütün tehlike sınıflarında yer alan işletmelerde kamu ve özel sektörde çalışabilmektedir.

Program Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. Doktora programlarında “özel öğrencilik” statüsü mevcut değildir. Adayların kesin kayıtlar sırasında tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız