Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL

Program Tanımı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını bakım süreçlerine dahil edebilen, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık yüksek lisans öğrencileri yetiştirmeyi amaçlar. Programın temel hedefi bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerilerine sahip; yeniliklere açık, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir. Uzman kadın sağlığı ve hastalıkları hemşiresine, kadın sağlığına ilişkin genel bakış, gebelik süreci ve öz bakım, fetal değerlendirme, gebeliğe bağlı riskli durumlar, gebeliği riskli hâle getiren durumlar, normal ve riskli doğum, normal ve riskli lohusalık, jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık, üreme organlarının yapısal sorunları, üreme organlarının fonksiyonel sorunları, adölesan ve menopoz ve jinekolojik tümörlere ilişkin bakımda güncel bilgileri ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans programına hemşirelik, ebelik ya da sağlık memurluğu lisans mezunu olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. Bu programlar dışında farklı mesleklerden öğrenci kabulü yapılmamaktadır.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı mezunlarımız, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda “uzman hemşire” olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinde diğer akademik şartları (ALES, YÖKDİL vb.) karşıladıkları taktirde “öğretim görevlisi” olarak çalışabilmektedirler.

Program Yapısı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı toplam 28 kredilik 10 ders, iki seminer dersi ve iki tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dâhil edilir.

 

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız