Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezsiz YL

Program Tanımı

Bütünleşik bir eğitimi öngören Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı lisans düzeyi çalışmalarının üstüne; bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan disiplinlerarası bir programdır. Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal alanlar, Engellilerde Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi ve Rekreasyon, Spor ve Sağlık alanlarını kapsamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, spor eğitim bilimcileri ve profesyonelleri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Programımıza Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde “Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alan dışından gelen 4 yıllık lisans mezunları başvurabilir. Mezunlarımız spor bilimleri içerisinde her türlü organizasyonda etkili bir rol oynamakta ve spor merkezlerinde uzman olarak çalışmaktadırlar.  Verilen eğitim doğrultusunda alanında lider olarak yetişmektedirler.

Program Yapısı

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız