Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

Program Tanımı

Bütünleşik bir eğitimi öngören Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı lisans düzeyi çalışmalarının üstüne; bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan disiplinlerarası bir programdır. Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal alanlar, Engellilerde Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi ve Rekreasyon, Spor ve Sağlık alanlarını kapsamaktadır.

Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin yüksek lisans ve doktora dereceli, spor eğitim bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Programımıza Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde “Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alan dışından gelen 4 yıllık lisans mezunları başvurabilir. Mezunlarımız spor bilimleri içerisinde her türlü organizasyonda etkili bir rol oynamakta ve spor merkezlerinde uzman olarak çalışmaktadırlar.  Verilen eğitim doğrultusunda alanında lider olarak yetişmektedirler.

Program Yapısı

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız