Mimarlık Tezsiz YL

Program Tanımı

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans programı, mezunlarını mimarlık alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde tüm mesleki aktivitelere hazırlamayı amaçlayan bir programdır. Çevre ölçeğinden mimari ürünün detay ve malzemelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile öğrencilerin karşılaşmaları hedeflenmektedir.

Mimari tasarımda yetkinlik kazanmak programın esasını oluşturur ve atölyeler mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmıştır. Öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş ile cevap verebilmeleri programın açılma gerekçesini oluşturmaktadır.

Programımızda öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun dersler planlanır. İş fırsatlarına dönüştürebilecekleri yetkinlikler kazanmaları sağlanır. Programdaki dersler ile teorik bilgiler verilerek akademik danışmanlarıyla yakın çalışmaları konusunda desteklenmektedir. Mezunlarımız, özel tasarım ofislerinde ve kamu kurumlarında yürütülen mimari projelerin tüm süreçlerinde çalışabilmektedirler.

Program Yapısı

Mimarlık tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız