Makine Mühendisliği Doktora

Program Tanımı

Makine Mühendisliği Doktora Programının amacı, bir mekanik veya ısıl sistemin tasarımını belli bir sistematik içinde gerçekleştirebilecek, bu alanlarda bir mühendislik problemini modelleyip ilgili matematik araçlarla çözüme ulaşabilecek, disiplinler arası araştırma yapıp özgün teknolojik çözümler ortaya koyabilecek, teknolojik tasarımlara ilişkin kuramları uygulayarak yeni ürünler yaratabilecek; çağdaş teknolojik bilgilere, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik bilgisine sahip profesyonel araştırmacı mühendisler yetiştirmek olarak özetlenebilir.

Makine Mühendisliği Doktora Programı ders planında temel makine mühendisliği derslerine ek olarak yeni malzeme teknolojileri, biyomekanik, savunma teknolojileri ve ileri imalat alanlarına hitap eden seçmeli dersler yer almaktadır. Bu alanlarda deneysel çalışmaları da içerecek yeni araştırma konularında araştırma grupları kurularak, ülkemiz için öncelikli alanlarda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Doktora programımız akademik kariyer hedefleyenlerin yanında ar-ge mühendisliği veya uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmak isteyen mühendisler tarafından ilgi görmektedir.

Program Yapısı

Makine Mühendisliği doktora programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. Doktora programlarında “özel öğrencilik” statüsü mevcut değildir. Adayların kesin kayıtlar sırasında tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız