İnşaat Mühendisliği İngilizce Tezli Y.L

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Program Tanımı

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı öğrencilerini inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında eğiterek inşaat mühendisliği ile ilgili güncel problemlere çözüm getirebilen, yüksek bilgi ve beceriye sahip uzman yüksek mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir. Hızlı gelişen teknolojiyle beraber aşılması gereken birçok teknik problem de ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı muhtemel güncel ve gelecekteki problemleri çözmek için iyi eğitilmiş uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Programımızda yapı mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, yapı malzemeleri, yapım yönetimi gibi dallarla ilgili pek çok ders bulunmasının yanında disiplinlerarası dersler alma imkânı mevcuttur.

İnşaat mühendisliği yüksek lisans programı mezunlarının çalışma alanı oldukça geniş olup; yapı mühendisliği, jeoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi alanlarında tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilmektedir. Program mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir.

Program Yapısı

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.