Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret  Tezli Yüksek Lisans Programımız, farklı lisans programlarından mezun  öğrencilere, doktoraya devam etme amacında olan bireylere ve farklı sektörlerde çalışan profesyonellere yöneliktir. Program içeriği itibariyle özel sektör, kamu kuruluşları, üniversiteler ve  STK’larda faaliyet gösterecek yönetici, girişimci ve araştırmacıların  farklı kariyer ihtiyaçlarını karşılama amacındadır.