444 5 438     info@gedik.edu.tr

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve uzmanlaşmak isteyen hukukçuları bu hedefleri doğrultusunda kamu hukukunun temel alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Genel Kamu Hukuku anabilim dallarında çeşitli konuların detaylı olarak tahkik edildiği zengin ders kataloğu hazırlanmıştır.

Alanında uzman hocalardan oluşan güçlü akademik kadro, sadece ders anlatımıyla sınırlı kalmayan, katılımcı bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu kapsamda, seminer ve bilimsel araştırma yöntemleri derslerinde edinilecek teknik bilgilerin diğer derslerde başta akademik makale olmak üzere yazılı çalışmalarda da uygulamaya dökülecektir. Yine, dersin kapsamındaki doktrinde tartışmalı alanların üzerinde durularak fikir teatisi gerçekleştirilerek ilgili konunun tüm yönleriyle özümsenmesi hedeflenmektedir.

Program, akademik kariyer hedefleyen hukukçuları doktora eğitimlerine hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Ancak aynı zamanda, belli alanlarda daha derin bilgi sahibi olmak ve uzmanlaşmak isteyen avukatlar bakımından da doyurucu içeriğe sahiptir.

Derslerin başarılı şekilde verilmesinin ardından, yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlaşmak istedikleri alanın hocalarından biri ile yürüteceği tez çalışması aşaması gelmektedir. Burada, danışman olarak seçilmek istenen hocanın da muvafakati ile yapılacak araştırmalar düzenli ve sistematik şekilde yazıya dökülecektir. Böylece ders aşamasında edindiği bilgileri kendi tercih edeceği özelleşmiş bir konuda araştırmalar da yaparak ve bunu bir metin çalışmasına dökerek hukukçunun uzmanlığının perçinlenmesi hedeflenmektedir.