Kamu Hukuku

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, kamu hukuku alanında uzmanlaşmayı ve derinlemesine bilgi sahibi olmayı hedefleyenlere yönelik bir programdır. Bunun yanında, akademik kariyer hedefleyen hukukçuları doktora eğitimlerine hazırlamak üzere de tasarlanmıştır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk ve genel kamu hukuku gibi kamu hukuku alt dallarını ilgilendiren, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri çeşitli güncel ve önemli konuların kapsama dâhil edildiği zengin bir ders kataloğuna sahiptir.

Tüm bunların yanında Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına, Hukuk Fakültesi dışında mezuniyeti bulunup da hukuk alanında çalışmaları ve meşguliyetleri olanlar da (uzlaştırmacı, adlî kolluk, adlî bilimciler, malî müşavir vs. gibi) öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.