İşletme Yönetimi

İŞLETME YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programımız, farklı lisans programlarından mezun ve/veya farklı sektörlerde çalışan öğrencilere, akademik çalışmalara, doktoraya devam etme amacında olan bireylere ve profesyonellere yöneliktir. Programımız güncel gelişmelerle yenilenen içerikleriyle  bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yapabilme yetkinliklerini desteklemektedir.

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli değişen iş ortamlarının gerektirdiği profesyonel işletme yönetimi yetkinlikleri sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. İşletmelerin içinde bulunduğu teknolojik, sosyo-ekonomik ve politik süreçler ve dönüşüm dinamiklerini kavramak, inovasyonları yakalamak kuşkusuz işletme fonksiyonlarının ve totalde işletmelerin etkin çıktılar üretmesini sağlamak açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla programımız, yenileşen yönetim yetkinliklerine dair teori ve uygulamaya dönük ders program ve içerikleriyle özel sektör, kamu kuruluşları, STK’larda faaliyet gösterecek yönetici ve girişimci öğrencilerin farklı kariyer ihtiyaçlarını karşılama amacındadır.