2 Tem 2018

TÜBİTAK 1004 İleri Teknoloji Platformları İsimli Yeni Çağrı Programı Açıldı

1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.
Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş-APYÖK ve Araştırma Programı Yürütücüsü KuruluşAPYK’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir. İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek ArGe ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.