2 May 2018

TTO Akademisyenlerin Şirketleşme Faaliyetlerini Destekliyor

2018 yılı itibari ile İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (GÜNTTO) bünyesinde Girişimcilik ve Kuluçka birimimiz akademisyenlerimizin ve öğrencilerimin şirketleşme faaliyetlerini desteklemektedir. Teknopark İstanbul yerleşkemizde oluşturulan Kuluçka Merkezimizde girişimcilerimizin vergi teşviklerinden yararlanarak şirket faaliyetlerini sürdürebildiği gibi henüz şirketleşme aşamasına gelmemiş girişimcilerimiz ise Kartal yerleşkemizde oluşturulan ön kuluçka merkezimizde fikirlerini olgunlaştıracak faaliyetleri yürütmektedirler. Aşamalı olarak verilmekte olan kuluçka hizmetinde henüz fikir aşamasında olan girişimci adaylarının; şirketleşme, fon desteklerinden yararlanabilme, ürün geliştirme, pazardan pay alma ve geliştirilen ürünlerin fikri haklarının alınması adımlarında gerek GÜNTTO ekibi, gerekse sektörün duayenleriyle destek sağlanmaktadır.