20 Nis 2021

ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ BİRİM VE AKADEMİK BİRİM İDARİ YÖNETİCİLERİYLE 2021/02 SGDB TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

11 Mart 2021 tarihinde Zoom üzerinden, Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Üniversitemiz Genel Sekreteri, Daire Başkanları ve Fakülte Sekreterleri ile  “Stratejik Plan 2020 Yılı Gerçekleşme Raporu” ve “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” toplantısı gerçekleştirilmiştir.