26 Oca 2021

Arş. Gör. Penbe Merve KORKMAZ’ın Beslenme ve Diyetetik Alanındaki Makalesi Yayınlandı

Araştırma Görevlisi Penbe Merve Korkmaz’ın Beslenme ve Diyetetik Alanındaki, “Determination of Nutritional Status of Children with Special Needs: A Pilot Study” isimli makalesi, EBSCO Expanded kapsamındaki International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) dergisinde ikinci yazar olarak yayımlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhadec/issue/59361/829363