1 Şub 2021

Arş. Gör. Penbe Merve KORKMAZ III. Internatıonal ICONTECH Symposıum on Innovatıve Surveys ın Posıtıve Scıences Sempozyumunda

Araştırma Görevlisi Penbe Merve Korkmaz’ın EATING BEHAVIORS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: A PILOT STUDY adlı çalışma bildirisi, III. International ICONTECH Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences sempozyumunda sunulmuştur.