3 Tem 2019

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur Öncel idRc 2019’a Katıldı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur Öncel, Eskişehir Teknik Üniversitesinin düzenlediği, idRc 2019 International Disaster&Resilience Kongresi bünyesinde, UİSFED, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonunun hazırladığı; Afet Yönetimi, Acil durum yönetimi ve İş Sürekliliği konulu Panel’e konuşmacı olarak katılarak, Üniversitemizi temsil etmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur Öncel, AKUT’tan sertifikalı ,TAMT (Toplum Afet Müdahale Takım) Eğitmeni olarak panelde Afet ve Acil durumlar için senaryo oluşturulması, plan hazırlanmasını, organizasyonunu oluşturulmasını ve bu hazırlık çalışmalarının tatbikatların planlanmasındaki önemini anlatmıştır.

2019-2020 Öğretim yılında, Sağlık Bilimleri Enstitümüz faaliyetlerinde arasına, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, kurumlarda ve iş yerlerinde deprem hazırlıkları konularında sempozyumlar düzenlemek için hazırlıklara şimdiden başladık. Bu konuda, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Enstitümüz ve UİSFED işbirliği ile bu organizasyonları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.