3 Mar 2020

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Bilimsel/Mülakat Sonuçları

No Adayın Adı Soyadı İmza
1 Onur AYDOĞDU BAŞARILI
2 İrem SİREKBASAN BAŞARILI
3 Bünyamin KANBUR BAŞARILI