16 Ara 2019

Dr. Öğretim Üyesi Merve Doğruel Anuşlu I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresinde Bildiri Sundu.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Merve Doğruel Anuşlu, 1. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresinde, Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat ile hazırlamış olduğu “Ülkelerin Endüstri 4.0 Seviyesinin Sürdürülebilir Kalkınma Düzeylerine Etkisinin Analiz”  isimli bildiriyi 6 Aralık 2019 günü sundu.