10 Ara 2019

Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güllü, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Ü. Mert Tolon ile İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Ahmet Güllü, yürütmekte oldukları “Kritik Zemin Parametrelerinin Teorik Olarak Belirlenmesi” konulu araştırmaları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Jeofizik Yüksek Mühendisi Kemal Duran’ı 06 Aralık 2019 tarihinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret kapsamında işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için çalışmaya konu yönetmelikler kapsamında görüş alışverişinde bulunurken, bilimsel araştırma projesi hakkında ikili işbirliği yapılmasına karar verildi.