17 May 2022

Mimarlık Bölümü tarafından ‘’Kentsel Donatı Alanları: Merdivenler’’ konulu seminer gerçekleştirildi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümünün 17.05.2022 tarihinde düzenlemiş olduğu etkinlikte; Öğr. Gör. Nüshet Ak , ‘’Kentsel Donatı Alanları: Merdivenler’’ konulu sunumu yaparak katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.