25 Eki 2021

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongesi’ne Katıldı

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı tarafından 21-23 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen ve hibrit olarak gerçekleştirilen I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman bir bildiri ile katıldı. “Modern Yaşama Geçiş Sürecinde Mekân ve Zaman Bağlamında Türkiye’de Kadın” başlıklı sunumunda Osmanlı Devletinde başlayan Batılılaşma hareketi ile birlikte ilk gelişmelerin yaşandığı kadın hareketi ile toplumsal hayatta rol almaya başlayan kadınların, Erken Cumhuriyet Dönemi ile Türk Ocakları, Kadınlar Birliği ve Halkevlerinde yaptıkları çalışmalar gazete makaleleri, anı, mektup ve görseller üzerinden değerlendirilmiştir.