19 Haz 2020

Mimarlık Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Seminer Dersi Sunumları

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin Seminer Dersi sunumları aşağıdaki tarihlerde, pandemi süreci nedeni ile uzaktan eğitim modeli ile yapılacaktır. Sunumlar herkese açıktır.

Tarih : 24 Haziran 2020  Saat: 17:00

ZOOM

Meeting ID: 908 615 5468

Password: 20102010

Melike KESKİN

Kent Merkezlerinde Meydana Gelen Değişimlerin Toplumsal İlişkiler Üzerine Etkisinin İncelenmesi- Taksim Örneği

Murat Tarık GÜNGÖR

Salgın Hastalıkların Kent Yapılaşmalarındaki Etkisi, 19.yy ve Günümüzdeki Salgın Hastalığın Etkilerinin Karşılaştırılması

Mahir ÜÇÜNCÜOĞLU

Küreselleşme Sürecinde 21.yy Gökdelenlerinin Kentler Üzerindeki Etkileri: İstanbul Örneği

Eda Nur ÖZCAN

Alışveriş Merkezlerinin Gelişim Süreci ve Geleceğe Yönelik Yeni Alışveriş Merkezlerinin Tasarlanması