12 Kas 2021

Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Yüksek Lisans Öğrencisi Bahar Tokmak’ın Bildirisi 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde Sunulmuştur

Doç. Dr. Mehmet Şahin  ve Yüksek Lisans öğrencisi Bahar Tokmak’ın bildirisi  12 Kasım 2021 tarihinde   Antalya da yapılan 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde   ‘’ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE MOTOR BECERİ, FİZİKSEL UYGUNLUK VE SOSYAL BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ) Yüksek Lisans öğrencisi Bahar Tokmak tarafından sunulmuştur.