31 Ara 2020

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN ARANACAK KOŞULLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezli): Bu programa Üniversitelerin 4 yıllık lisans programları mezunları başvurabilir. Ancak, Mühendislik veya Mimarlık eğitimi veren Fakültelerin mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden mezun olup, Fizikçi, Kimyager, Biyolog unvanına sahip olanlar ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olup Teknik Öğretmen unvanı alanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ön lisans veya lisans mezunları, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “B Sınıfı İş Güvenliği Sınavı”na katılabilirler. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 6 hükümleri geçerlidir. Yabancı dil şartı aranmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz): Bu programa Üniversitelerin 4 yıllık lisans programları mezunları başvurabilir. Ancak, Mühendislik veya Mimarlık eğitimi veren Fakültelerin mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden mezun olup, Fizikçi, Kimyager, Biyolog unvanına sahip olanlar ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olup Teknik Öğretmen unvanı alanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ön lisans veya lisans mezunları, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “B Sınıfı İş Güvenliği Sınavı”na katılabilirler. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Doktora): İş Sağlığı ve Güvenliği (Doktora): Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar, ayrıca 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 17 hükümleri geçerlidir ve yönetmelikte istenen koşullara ek olarak İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 puan almaları gerekir.. Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, bilim sınavı ve/veya mülakattan oluşur.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksek Lisans (Tezli): Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve Sağlık Bilimleri Enstitümüzde Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmekkoşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alan dışından gelen 4 yıllık lisans mezunları başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 6 hükümleri geçerlidir. Yabancı dil şartı aranmaz.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksek Lisans (Tezsiz): Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve Sağlık Bilimleri Enstitümüzde “Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alan dışından gelen 4 yıllık lisans mezunları başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (Doktora): Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olan, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri lisans diplomasına sahip olmayan fakat Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde “Bilimsel hazırlık derslerini almayı kabul eden” diğer yüksek lisans mezunu adaylar başvurabilirler. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 17 hükümleri geçerlidir ve yönetmelikte istenen koşullara ek olarak İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, bilim sınavı ve/veya mülakattan oluşur.