18 Eki 2021

“Türk Özel Hukukunda Ehliyet” Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAHUM) ve Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin organize ettiği “Türk Özel Hukukunda Ehliyet” etkinliği 16.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Doç. Dr. Gülsün Aygörmez’in (İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Bielefeld Üniversistesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) moderatörlüğü ve Prof. Dr. Selma Çetiner’in (İstanbul Gedik Üniversitesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı) sunumuyla; Türk Özel Hukukunda hak ehliyeti ve fiil ehliyeti kavramları Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ele alınmış, Türk Ceza Hukukundaki ceza ehliyetinden farkları ortaya koyulmuş, ehliyet için aranan şartlar Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Fiil ehliyetinin kapsamının belirlenmesinde kişilik hakkının korunmasının önemi, güncel hukuki sorunlarla birlikte ele alınarak tartışılmıştır. Etkinlik, Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşmiş olup, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmüştür.