19 Kas 2018

Kamusal Alana Katılım ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ele Alındı

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akdemir, 16 Kasım Cuma günü Kartal Yerleşkemizde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Alevi Kurumları: Kadınların Kamusal Hayata Katılımı” isimli seminer gerçekleştirdi. Kamusal alana katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere iki önemli olguyu Alevi kurumları üzerinden değerlendirdi.