22 Mar 2021

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN ‘’Küreselleşme ve Modernizm: Toplum’’ konulu konferansı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN Monokl Okumaları kapsamında ‘’Küreselleşme ve Modernizm: Toplum’’ konulu konferansı Danende Topluluğu’nda gerçekleştirdi.  Sayın ÖZCAN bu konferansta Edmund Burke’ün “Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler” ve Friedrich Nietzsche’nin “Ahlakın Soykütüğü Üzerine” eserlerinin tahlillerini yaparak toplumun küreselleşme ve modernizmin etkisiyle nasıl evrildiği üzerine konuştu.