24 Nis 2018

Akademik Seminerlerimiz Devam Ediyor

Akademik Seminerlerimiz Devam Ediyor

İİSBF tarafından gerçekleştirilen akademik seminer dizisinin üçüncüsü 20 Nisan 2018 Cuma günü, D Blok – Doktora Salonunda yapıldı. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Arş. Gör. Elâ Özkan’ın, “Ulus-Devletlerde Mülteciye Yer Yok” başlığıyla yaptığı sunumda uluslararası hukuk ve Türkiye’nin iç hukuku bakımından mültecilik meselesi değerlendirilirken, göç sorununun 2015’ten bu yana Avrupa Birliği için bir krize dönüşmüş olmasının nedenleri tartışıldı.