4 Mar 2020

Üstatlarla Söyleşi Etkinliği

Etkinlikte  7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ya da medyada bilinen adı ile Yargı Reform Paketi ile Ekim 2019 itibariyle Ceza Muhakemesi Kanunu’na giren serî muhakeme usûlü hem Anayasa Hukuku hem de Ceza Muhakemesi Hukuku bakımdan Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Fazıl Sağlam ve Doç. Dr. Gülsün Aygörmez ve tüm katılımcılarla tartışıldı.

Seri Muhahekeme Usulu ve CMK

Anayasa Mahkemesi Kararı – Önödeme Kurumu