11 Haz 2021

“TÜRK HUKUKUNDA MANEVİ TAZMİNAT” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAHUM) ile Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin organize ettiği Türk Hukukunda Manevi Tazminat etkinliği 05.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Doç. Dr. Gülsün Aygörmez’in (İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) moderatörlüğü ve Arş. Gör. Oğuzhan Uslu’nun (İstanbul Gedik Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı) sunumuyla; manevi zararı açıklayan teoriler Türk ve İsviçre doktrininde öne sürülen görüşlerle birlikte ele alınmış, manevi tazminatın amacına ilişkin Türk, İsviçre ve Alman yargı uygulaması ile doktrindeki görüşler değerlendirilmiş, manevi tazminatın belirlenmesi konusunda uygulamada yaşanan sorunlar incelenmiş ve bu sorunların çözümü için Kıta Avrupası ve ABD’de önerilen sistemlerin Türk yargı sistemine uygulanabilirliği tartışılmıştır. Etkinlik, Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşmiş olup, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmüştür.