12 Eki 2022

PROF. DR. AHMET BAŞÖZEN, “ANAYASA-MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU İLİŞKİSİ” KONULU SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

PROF. DR. AHMET BAŞÖZEN, 10-11 EKİM TARİHLERİNDE “ANAYASA-MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU İLİŞKİSİ” KONULU GELENEKSEL XVIII. MİHBİR TOPLANTISI’NDA “İFLAS TASFİYESİNDE MÜFLİSİN MEKTUPLARINA EL KONULMASI VE MÜFLİSİN ÖZEL HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK ANAYASAL SORUNLAR” BAŞLIKLI BİR SUNUM YAPMIŞTIR. 

Antalya’da 10-11 Ekim tarihlerinde Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliğinin düzenlediği “Anayasa-Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku İlişkisi” konulu toplantıda Hukuk Fakültemizin kıymetli akademisyenlerinden Prof. Dr. Ahmet Başözen “İflas Tasfiyesinde Müflisin Mektuplarına El Konulması ve Müflisin Özel Haberleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına Yönelik Anayasal Sorunlar” başlıklı bir sunum yapmıştır.