29 Kas 2023

İstanbul Gedik Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kerim Atamer, Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Savaşların Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukuna Etkileri” konferansına katılmış ve “Türk Ticaret Kanunu uyarınca Savaşların Navlun Sözleşmesine Etkisi” başlıklı tebliği sunmuştur

İstanbul Gedik Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kerim Atamer, Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Savaşların Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukuna Etkileri” konferansına katılmış ve “Türk Ticaret Kanunu uyarınca Savaşların Navlun Sözleşmesine Etkisi” başlıklı tebliği sunmuştur.