18 Eki 2021

Hukuk ve Eğitimde Sanat

Bireyin özgürleşmesinde en büyük rollerden biri sanata aittir. Toplumun sanatsız kalmasının insan hakları açısından ciddi sonuçları vardır. Sanatın olmadığı bir toplumda insan haklarının temelinde yer alan insan onuruna saygıdan, özgür düşünceden, kişinin manevi olarak kendini gerçekleştirmesinden bahsetmek mümkün değildir. İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi videolar serisi kapsamında bu bölümde Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni, Opera Sanatçısı Sayın Caner Akgün sanatın insan hakları açısından anlamını, eğitim ve sanatın iç içe olmasının önemini açıklamaktadır.