1 Kas 2022

Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt’un bildiri özeti yayınlandı

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt’un “Savaş ve Silahlı Çatışmalar Hukuku Ekseninde Ekokırım Suçlar: Ukrayna – Rusya Savaşına İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı bildiri özeti Çevre ve İklim Konferansı Bildiri Kitabında yayınlandı.

Erişim için tıklayınız