16 Ara 2019

Çağdaş Devlette Yargının İşleyişi Gerçekleştirildi

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Genel Kamu Hukukçuları Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Kerim Atamer, Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Rona Aybay, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Fazıl Sağlam ve daha pek çok  değerli akademisyen ile avukatı bir araya getiren “Çağdaş Devlette Yargının İşleyişi” çalıştayı 14.12.2019 tarihinde İstanbul Gedik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında, çağdaş devletlerde yargının işleyişi konusu, gerek ulusal gerek uluslararası anlamda karşılaştırmalı şekilde ele alınarak çeşitli yönleriyle incelenmiş, yargısal işleyişteki yanlışlar ve eksikler hukuk devleti ilkesi ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır.