11 Kas 2020

“Atatürk ve Hukuk” etkinliği büyük bir ilgiyle izlendi

10 Kasım günü Üniversitemizin Hukuk Fakültesi tarafından Zoom üzerinden “Atatürk ve Hukuk” başlıklı bir toplantı düzenlendi. Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rona Aybay, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akgüner, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Çetiner, Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı  Başkanı Doç. Dr. Gülsün Aygörmez ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Orhan Çekiç’in konuşmacı olduğu etkinliğin moderatörlüğünü İdare Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Ural Aküzüm yaptı. Toplantı pek çok hukukçu, öğrenci ve vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

İlk sözü alan Prof. Dr. Selma Çetiner “Atatürk, Hukuk Devrimi ve Medeni Kanun: Bir Modernleşme Projesi” başlıklı sunumunda Medeni Kanun’un hazırlanma sürecini tarihsel bir perspektifle anlatarak, Kanun’un Türk kadınına getirdiği hakları özetledi. Prof. Dr. Rona Aybay “Atatürk’ün Hukuk Devriminin Temellerinde Biri: Uyrukluktan Yurttaşlığa Geçiş” bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Aybay, Atatürk’ün çok boyutlu bir lider olduğunu vurgulayarak Atatürk devrimlerini küçümseyenlerin anakronizm taktiği uyguladığını ifade etti. “1920 Türkiye’sini bugün ile değil, o günün Avrupası ile karşılaştırmak gerekir” diyen Prof. Aybay, Cumhuriyetin en büyük hedefinin Osmanlı’da tebaa olan halkı nitelikli vatandaş haline getirmek olduğunu örneklerle açıkladı. Prof. Dr. Tayfun Akgüner ise Atatürkçü düşünce sisteminin temelinin laiklik olduğunu belirterek bu bağlamda 3 Mart 1924 günü çıkarılan Devrim Kanunlarının çağdaş Türk hukuk sisteminin altyapısını oluşturduğunu  dile getirerek “Atatürkçü düşünce sisteminin akılcı, barışçı ve çağdaş ilkeleri altında bir araya gelirsek milli bayramlarda ve anma yıldönümlerinde daha mutlu buluşabiliriz” dileğiyle sözlerini tamamladı. Hukuk Fakültesi Dekan Vekili  Doç. Dr. Gülsün Aygörmez “Atatürk ve Türk Ceza Hukuku” başlıklı konuşmasında Atatürk’ün Ceza Kanunu’na en büyük katkısının hukuk teorisine kamu düzeninin ve bu bağlamda hukuki değerlerin korunması düşüncesini kazandırması olduğunu söyledi.  “Akılcılığı ve mantığı baz alan Atatürk, hukuk sisteminde de aynı ilkelerle hareket etmiştir ”diyen Doç. Dr. Aygörmez onun sözlerinden alıntılarla Atatürk’ün çizdiği insan resmini “haklar ve görevler” konusunda çizilen sınırlara vurgu yaparak ortaya koymaya çalıştı. Son sunumu “Atatürk ve Hukuk Devleti” başlığıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çekiç yaptı. Milli Mücadelenin her aşamasında hukuka bağlı kalmaya özen gösteren Atatürk’ün tüm kararları önce kongreler sonra Meclis’le aldığını belirten Dr. Çekiç, Cumhuriyet kurulduktan sonra da asla hukuktan sapmadığını ve özellikle İtalya ve Almanya’da yükselen faşizan uygulamaları elinin tersiyle ittiği vurguladı. Konuşma bittikten sonra moderatör Dr. Ural Aküzüm toplantıyı izleyen Anaya Mahkemesi eski üyesi ve Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fazıl Sağlam’a söz verdi. Prof. Sağlam, Cumhuriyetimizin  Atatürk’ten aldığı ilhamla çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.