26 Nis 2021

ABD ve Türkiye’de Yargı Sistemleri Konferansı Gerçekleştirildi

Hukuk Alemi Platformu ve İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile ABD ve Türkiye’de Yargı Sistemleri Konferansı 24 Nisan 2021’de Youtube canlı yayını üzerinden gerçekleştirildi. Amerikalı ve Türk hukukçuları bir araya getiren etkinlik, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rona Aybay, bu konferansın tarihi bir nitelik taşıdığını, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Washington eyaletinin hukuk sisteminin Türk hukukçular ile tartışılması fırsatının yaratılmasının bir ilk teşkil ettiğini belirtti.

Çocukların Temsili Programı Müdürü, Geçici Hâkim Sayın Jill Malat tarafından modere edilen ilk oturumda yargı bağımsızlığı konusunda uluslararası görevlerde de yer alan Washington Yüksek Mahkemesi Yargıcı Debra Stephens, Yüksek Mahkemeye dair bilgiler verdikten sonra ABD’de yargı bağımsızlığı ve hesap verilebilirlik konusundaki sunumunda yargının hükümetten bağımsız olması gerektiği ve partizan etkilere maruz kalmaması gerektiği vurgusuna yer verdi. Yargıç Stephens, yargısal seçim yöntemleri, yargı etiği kuralları, gizlilik kurallarına uygun davranılması, Yüksek Mahkemenin yazılı karar alması ve incelemeye tabi olması ile kadrolaşma ve bütçesel güvenlik konularına dair açıklamalarda bulundu.

İkinci konuşmacı olarak sunumunu gerçekleştiren Washington Yüksek Mahkemesi Yargıcı Barbara Madsen, ABD’de Yüksek Mahkeme yargıçları olarak kendilerinin kural olarak seçimle geldiğini, yargıçların halka hesap vermesi zorunluluğu bulunduğunu ifade ettikten sonra, Washigton Eyaleti’ndeki hakimlerin adaletin hayata geçirilmesinde çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Yargıç Madsen Eyalet Mahkemelerindeki idari yapıların özelliklerine dair detaylı açıklamalarda bulundu.

İlk oturumun son konuşmacısı Emekli Hâkim, Microsoft Kıdemli Kurumsal Vekili Roger Rogoff ise sunumunda yargılama süreci boyunca mahkemelerin ve jüri sisteminin şeffaf olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Jüri sistemine dair detaylı bilgilere yer veren Emekli Hâkim Rogoff, ceza yargılamalarında kanıtların nasıl değerlendirildiği konusuna dair değerli bilgiler aktardı.

Konferansın ikinci bölümünde Türkiye’deki yargı sistemi ele alındı ve bu oturumda moderasyon İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ural Aküzüm ve Av. Çağla Arslan Bozkuş tarafından gerçekleştirildi. Oturumda ilk olarak İstanbul Anadolu Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Sayın Mahmut Erdemli, Türkiye’de adli yargı teşkilatı ve yargı bağımsızlığı ile ilgili gerçekleştirdiği sunumunda uluslararası belgeler ve ilkeler ile Türkiye’deki yasal düzenlemelere ilişkin bilgiler verdi.

Son olarak, Anayasa Mahkemesi Raportör Hâkimi ve Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Mücahit Aydın yargı bağımsızlığı bağlamında adil yargılanma hakkına ilişkin olarak gerçekleştirdiği konuşmasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mekanizmasının Türkiye’de insan haklarının korunması açısından çok önemli bir imkân olduğunu belirtti. Sayın Dr. Aydın sunumunda bireysel başvuru mekanizmasının temel özelliklerine değindikten sonra adil yargılanma hakkının yargı bağımsızlığı içerisinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararlarını değerlendirdi.

Etkinliğin soru-cevap bölümünde seyircilerden gelen sorular panelistler tarafından yanıtlandırıldı.

Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülsün Aygörmez, karşılaştırmalı hukuk alanında önemli bir konuya ilişkin etkinliğe Hukuk Alemi ve İstanbul Gedik Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, etkinliğin organizasyonunda büyük emek harcayan İstanbul Gedik Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı ve Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma  Merkezi araştırma görevlisi Elif Naz Arıkan Çiftçi ve İstanbul Gedik Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi Hazal Gül ile başta Hukuk Alemi kurucu başkanı olmak üzere tüm Hukuk Alemi ekibine teşekkürü bir borç bildiğini dile getirerek, tüm katılımcılara verdiği destekten dolayı şükranlarını iletti.

İngilizce:

Türkçe: