24 May 2017

Yrd. Doç. Dr. Özden Aslan Çataltepe’nin Makalesi

Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Özden Aslan Çataltepe’nin “Synthesis and characterization of EuBa2Ca2Cu3O9−x: The influence of temperature on dielectric properties and charge transport mechanism” adlı makalesi,  SCI kapsamında bulunan “ Materials Science in Semiconductor Processing” isimli dergide basılmıştır. Makalede, yüksek dielektrik sabitine sahip olan Eu bazlı malzemenin sıcaklık arttıkça direnç değerinin azaldığı saptanmış olup, mikroelektronik devrelerde negatif termistör olarak  kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Makaleyi okumak için tıklayın:
http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2017.02.020