8 Şub 2017

Yrd. Doç. Dr. Feyza Başar Belediye Başkanları Konferansı’nda

Yrd. Doç. Dr. Feyza Başar, Viyana’da Düzenlenen Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı’na Katıldı

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Feyza Başar, 30- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Viyana’da, “Children under the Radar” başlığı altında Act.NOW adlı kuruluş tarafından düzenlenen Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı’na, Avrupa Forumu Derneği başkanı olarak özel davet üzerine katıldı. Ürdün, Lübnan, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye’den belediye başkanları ile Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, başta UNICEF olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileri ve uzmanların katıldığı konferansta, mülteci ve göçmen çocukların sorunları ele alındı ve çözüm önerileri tartışmaya açıldı.

İki özel oturum, dört panel ve on iki atölye çalışmasından oluşan konferansta, öncelikle mülteci ve göçmen çocukların hem kendi ülkelerinde, hem yolculukları sırasında, hem de vardıkları ülkede karşılaştıkları başlıca tehlike ve zorluklar ortaya kondu. Konferansın devamında ise bu çocukların ev sahibi ülkelerdeki eğitim sistemine adapte olmaları, insan ticareti ve istismarına maruz kalmadan güvenli bir şekilde yaşamaya devam edebilmeleri için alınması gereken önlemler hakkındaki görüşler, ülke bazında sürdürülen en iyi uygulama örnekleri ve çocuk hakları tartışıldı. Özellikle, Avrupa İstikrar İnisiyatifi Başkanı- Gerald Knaus, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı- Ulrike Lunacek, Avrupa Komisyonu’nun Göç ve Nüfus Danışmanı- Rainer Münz ile Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Türkiye Raportörü- Kati Piri gibi isimlerin katıldığı panelde Türkiye ve Yunanistan’daki son durum ve diğer Avrupa Ülkelerinin konuya yaklaşımları ele alındı.

Feyza Başar’ın katıldığı “çokkültürlülük” ve “cinsiyet temelli şiddete maruz kalmış kız çocuk ve genç kadınların nasıl desteklenmesi gerektiği” başlıklı atölye çalışmaları ile ilgili araştırmaları bir sonraki konferansa kadar sürecek ve düzenlenecek periyodik toplantılarda paylaşılacaktır.