5 May 2022

Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi’nin 4. Cilt 2. Sayısı yayınlandı

Akademik Hakemli/Süreli dergilerimizden Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi / Journal of Health and Sport Sciences (JHSS)’ın Cilt:4 Sayı:2 Yıl:2021

Dergi için TIKLAYINIZ.

Derginin editörü, Sayın Prof. Dr. M. Yavuz Taşkıran’a; editör yardımcıları, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Taşkıran’a, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak’a  ve Dr. Öğr. Üyesi Nilay Utlu’ya; yayın kurulunda yer alarak değerli katkılarını esirgemeyen ve tüm yayın kurulu üyelerine; değerli makalelerini paylaşan, makalelere hakemlik yapan akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.