22 Kas 2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Uğur ÖNCEL ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İSG Doktora programı öğrencilerinden Mine PEHLİVAN Bildiri Sundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Uğur ÖNCEL ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İSG Doktora programı öğrencilerinden Mine PEHLİVANIN gerçekleştirdikleri; “İŞYERLERİNDE YER ALTI KAYNAK SULARININ KULLANIMININ, ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE YARATACAĞI MARUZİYETLERİN ÖNLENMESİ” konulu bilimsel çalışmada gerçekleştirdikleri arıtma tasarımını bir kez daha Uluslararası düzenlenen bir kongrede sunma imkanı buldular.

Mine PEHLİVAN yaptığı başarılı sunumu ile Üniversitemizi temsil etti ve çalışanlar için çok önemli bir maruziyet kaynağı olan bu konuyu, uluslararası platforma taşımış oldu.

İŞYERLERİNDE YER ALTI KAYNAK SULARININ KULLANIMININ, ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE YARATACAĞI MARUZİYETLERİN ÖNLENMESİ

Dr.Hasan Uğur ÖNCEL1, Mine PEHLİVAN2,

İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

 İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı.İstanbul/Türkiye

Öz:

Toplumumuzdaki inanışa uygun olarak, doğadan gelenin daha sağlıklı olduğu düşüncesi ve düşük maliyet sebebiyle, kaynak suyu tüketimi halk arasında özellikle tercih edilen bir uygulamadır. Bu alışkanlık, ucuz olması nedeniyle işyerlerinde de tercih nedeni olabilmektedir. Ancak, tüketilen su insan sağlığı üzerinde tahmin edilenden daha çok etkiye sahiptir. Suyun sağlıksız olması bir çok hastalığı beraberinde getirmektedir. Eski bir İSKİ haritası üzerinde yaptığımız çalışma sonucunda, Ömerli barajının güney kanadından, çıkan su yolunu bu çalışmamızda esas aldık. Suyun halka ulaştığı, Kurnaköyde yüzyıllardır kullanılan 200 metre derinden çıkarılan su kaynağını incelemeye aldık. Kaynaktan köyün içine bir boru yardımıyla ulaşan suyun, köyün muhtarlığının kontrolündeki bir çeşmeden çevreden gelenlere ücret karşılığında servis edildiğini  saptadık. Gözlemlerimiz sırasında her ne kadar muhtarlıktan bilgi verilmesede, birçok işyeri aracının bu çeşmeden kamyonlarındaki 20 li. trelik pet şişelere su doldurduğuna şahit olduk. Çeşme ve kaynak çıkış noktasından aldığımız su örneklerinde, kabul edilemeyecek düzeyde Fecal Escherichia Coli basilinin olduğunu belirlememiz üzerine çalışmamızı bir model olması amacı ile bu köyün su kaynağının dezenfeksiyonu ve Coli basilinden arındırılması yönüne çevirdik. Araştırma yaptığımız kaynağın suyunu izlemek amacıyla 16 aylık bir sürede üç farklı zamanda, numune alarak, Akreditasyonu olan bir laboratuvarda kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaptık. Analizler sonucunda suyun, yüksek miktarda Koliform Basil içerdiğini ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 36. Madde ve Ek -1 e göre uygun olmadığını belirledik. Yaptığımız araştırma ve örnek tasarımlar sonucunda, maliyetleri de göz önünde bulundurarak, kuyu suyunu Membran Filtrasyon yöntemi ile arıtabileceğimizi saptadık. Geliştirdiğimiz membran filtrasyon tasarımı  ile filtre ettiğimiz suda  Fecal Escherichia Coli basilinin varlığına rastlamadık.

 

Anahtar Kelimeler:  Kaynak suları,Fecal Escherichia Coli basili, Koliform bakteri, Membran Filtrasyonu, Arıtma, İş Sağlığı ve Güvenliği