2 Kas 2020

Prof. Dr. Rona Aybay KarantinaTv’de Recai Aksu’nun Konuğu Oldu

Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Rona Aybay,  31 Ekim 2020 günü KarantinaTv’den gazeteci Recai Aksu’nun konuğu oldu. “Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları” konulu programda Sayın Prof. Dr. Aybay hem akademisyenlik hem de uluslararası yargıçlık görevlerinin ışığında insan hakları hukuku bakımından farklı bakış açıları getirmiştir.

Kavramlar üzerinde netliğin olmadığından bahisle, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi hususların yeterince ciddiye alınmadığını örneklerle aktaran Prof. Dr. Aybay, “İnsan hakları nedir?” sorusunun cevabını araştırarak kavramın farklı anlamlarını tartışmış; uluslararası politikada insan hakları kavramının kullanımından bahsetmiştir. Çok fazla sayıda devletin üye olmasıyla Avrupa Konseyi’nin yapısının kuruluş dönemindekine göre farklılaştığı ve AİHM’in kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini belirten Prof. Dr. Aybay, sözlerini “İnsanlığın kurtuluşu insan haklarıyla olacak.” şeklinde sonlandırmıştır.

Programın tamamı için:

https://youtu.be/956q2aJ_87E