444 5 438     info@gedik.edu.tr

4 Eki 2016

Prof. Dr. Rıdvan Karalar’ın Kitabının Yeni Baskısı Yayınlanmıştır

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Karalar’ın Genel İşletme adlı kitabının güncellenmiş yeni baskısı Ekim 2016 tarihinde yayınlanmıştır.
Üniversitemiz Uluslararası Ticaret Bölümünün birinci ve ikinci sınıflarında ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan Genel İşletme kitabı, Ekim 2016 tarihinde güncelleştirilerek yeniden basılmıştır. Kitap 11 ana bölümden oluşmaktadır. VIII+440 sayfadan oluşan kitabın başlıca bölümleri şunlardır:

1. Bölüm İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR
2. Bölüm İŞLETMELERİN AMAÇLARI VE SORUMLULUKLARI
3. Bölüm İŞLETMELERDE KURULUŞ KARARI VE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ
4. Bölüm İŞLETMELERİN HUKUKSAL YAPISI
5. Bölüm İŞLETMELERDE BÜYÜKLÜK VE KAPASİTE
6. Bölüm İŞLETMELERDE BÜTÜNLEŞME VE İŞBİRLİKLERİ
7. Bölüm İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME İŞLEVİ
8. Bölüm İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ
9. Bölüm İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ
10. Bölüm İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM İŞLEVİ
11. Bölüm İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ
KAYNAKÇA